top of page

מרעיון להרצאה מושלמת

שירות מלא: חשיבה, כתיבה, בנייה ותרגול מעשי

יש לך מסר / רעיון? רוצה להוציא אותו לעולם? לא יודע איך? מפחד/ת? מסתייג מהטכנולוגיה? את/ה לא לבד! בנית הרצאה, דורשת תכנון, לפני שמכינים אותה, חשוב לענות על שלוש שאלות, למה אני רוצה להציג? מי קהל היעד? ומה התוכן שאני רוצה להעביר? אחרי התכנון, זה הזמן לבצע, להחליט מה השקף הפותח, מה המסר שאני רוצה להעביר בשקופית, מה השקופית הבאה, מתי מציגים את עצמנו, איך אני רוצה שהקהל ירגיש בכל שקופית, מה התכנים שאני שם בכל שקופית כדי להעביר את המסר שרוצים להעביר. וגם אם אין לך רעיון עדיין אך יש בך קריאה פנימית לצאת החוצה? בוא/י נשב, נדבר, נבין, נלמד, נכיר, וביחד נבנה את התוכן ונמצא את המסר / הרעיון שלך!

יש לך מסר / רעיון? רוצה להוציא אותו לעולם? לא יודע איך? מפחד/ת? מסתייג מהטכנולוגיה? את/ה לא לבד!

bottom of page